فارسی سوم دبستان ایران عزیز

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا فارسی سوم دبستان
ایران عزیز
معنی لغت زرخیز: دارای خاک حاصل خیز و معدن های با ارزش /رونق: رواج،فعالیت مفید در کار/گسترد: پهن کرد
دل انگیز:خوب و زیبا /برازنده : مناسب ،شایسته/زادگاه : محل تولد / طمع : حرص،زیاده خواهی / حریص:
طمع کار/ می ربایند:می دزدند/ نهراسیم:نترسیم/ حفظ:نگهبانی،نگهداری ایران مردم خوب را در آغوش خود جای داده است ایران به فرهنگ جهان خدمت کرده است مخالف کلمات ستون سمت راست را با خط به کلمه های ستون سمت چپ وصل کن. حریص صبور مقدس زادگاه بی تحمل نا مقدس آرامگاه قانع جاهای خالی جمله های زیر را با کلمه های (سر) پر کن ...................م به دیوار خورد. ...................این متر را بگیر و برو عقب دروغ گویی زیاد باعث ..................شکستگی می شود. به کلمه های زیر (دان)اضافه کن و هر کلمه را در جمله به کار ببر قند+دان: برادرم قند،قندان را خالی کرد.

گل+دان: من گل های گلدان را آب دادم. کدام یک با بقیه نا متناسب است؟


سنگدان چمدان رنگدان گلدان به (جای نمک ) چه می گویند؟نمگزار پرنمک نمک فروشی نمکدان ایران از جنوب به دریای ................................محدود می شود؟


ارومیه خلیج فارس عمان خزر ایران از شمال به دریای .............................................محدود می شود.خزر خلیج فارس عمان ارومیه جمله های نا مرتب را مرتب کن.


هستند/صبور/خود/مردم/عاشق/و/خوب/مهین مردم خوب و صبور عاشق میهن خود هستند. زمان جمله های زیر را مشخص کنید.سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد.


هرجا که آدم ها وجود داشته باشند قانون هم پیدا می شود گذشته حال جمله بسازید.


زیبا : ایران کشوری زیبا و باصفاست

میهن : من میهن خود را دوست دارم پایان...